ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ ഐറിഷ് പൌരന്മാരുടെ മരണാന്തര നടപടികള്‍ എന്തൊക്കെ?

repartiationprocess 7d870ഡബ്ലിന്‍: അയര്‍ലണ്ടില്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വന്‍തോതിലുള്ള കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏഴോ എട്ടോ വര്‍ഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ രാജ്യത്തെ നിയമ നടപടികള്‍ പലതും നമ്മള്‍ പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്നതേയുള്ളു .

ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ ഐറിഷ് പൌരന്മാരുടെ മരണാന്തരം മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോവുന്നതിനുള്ള നടപടികളെ പറ്റി സജീഷ് കേശവന്‍ തയാറാക്കിയ രേഖ പൊതു താല്പര്യപ്രകാരം ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

REPATRIATION PROCESS FOR THE DECEASED IRISH CITIZENS OF INDIAN ORIGIN

Documents required:
1. Letter from the Hospital declaring death (Funeral home/Family) 
2. Death Certificate (Family)
3. Funeral Directors Declaration (Funeral Home)
4. Embalming certificate (Funeral Home)
5. Coroners letter for Clearance on Non-infectious diseases (Funeral Home)
6. Coroners certificate to clearance of body outside Ireland (Funeral Home)
7. Clearance from Indian Embassy (Family)
8. Irish passport (Family)
9. OCI Card (Family)

1 With inputs from all Indian organisations, social media in Ireland.

Procedures:
1. Hospital to issue a death declaration form stating the cause of the death.

2. If Post-mortem is performed, Coroner (State Pathologist) will issue the same.

3. Take the death declaration form to the local Death and Birth Registration Centre.

4. Family members or the next of kin should be present to sign the form for death registration. Death certificates costs €20 per certificate. Its recommended to buy three certificates at least.

5. Submit the details of person who will be receiving the deceased in India with their passport details to the funeral home.

6. Obtain the following certificates from the funeral home: a. Embalming certificate b. Funeral directors declaration c. Coroners certificate for clearance from non-infectious d. Coroners certificate to clearance of body outside Ireland. diseases

7. Present to the Dept. of Foreign Affairs, Passport Office Building, Molesworth Street, Dublin 2 or 1A, South Mall, Cork with all the above documents.

8. Dept. of Foreign Affairs (DFA) authenticates and attests all the relevant Irish documents.

9. However, DFA doesn’t authenticate the passport and embalming certificate.

10. You have to get the Irish passport and embalming certificate attested by the notary public first.

11. DFA authenticates the passport and embalming certificate post notary public’s attestation.

12. Completion of this process, establishes that Republic of Ireland has cleared to repatriate the deceased.

13. Authentication costs€ 40 per page.

14. Present to the Indian embassy with the all the above documents.

15.Indian embassy is not entitled to issue non-objection letter or permit letter for repatriation of deceased Irish citizens of Indian origin to India. It’s the ambassador’s sole discretion to issue the non- objection letter.

16. However, clearance from Indian Embassy in the form of permit or non-objection letter is a must for transferring the deceased via cargo.

17. Once clearance from the Indian Embassy is obtained hand over all the documents back to the Funeral Home with the passport and OCI.

18.Funeral home will issue airway bill and flight details.

19. Consignee to claim for the deceased in the Local airport with proper identification (preferably passport)

Add comment

Comment policy: കമന്റുകൾ ഇഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ ആകാം. മംഗ്ലീഷ് കമന്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. കമന്റുകൾ അത് എഴുതുന്നവരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്, ഐപത്രത്തിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Click here to type Malayalam

Security code
Refresh