അറിയിപ്പ്
  • SlideshowFx Plugin: Refresh token failed
    (invalid_grant)

എൽ.ഐ.സി.യിലെ നിക്ഷേപവും - മണി വാല്യൂവുംഇൻഷൂറൻസ് പോളിസി നിക്ഷേപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്  സമൂഹത്തിലെ പലരുടെയും പൊതു ധാരണ ഇൻഷൂറൻസ് നിക്ഷേപത്തിൻറെ മെച്യൂരിറ്റി ദീർഘകാലം കഴിഞ്ഞു ലഭിക്കുമ്പോഴേക്കും Money Value എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഒരു എൽ.ഐ.സി. പദ്ധതിയിൽ ചേരുമ്പോൾ  ആ വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം ഉടൻതന്നെ ഏർപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും, അത്തരം ഒരു സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്ത്വം മറ്റൊരു റെഗുലർ നിക്ഷേപത്തത്തിലൂടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കാലങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും എന്നുള്ളതും അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അടച്ച തുകയും പലിശയും  മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൽ.ഐ.സി.യിൽ  വലിയ തുകയുടെ ഗ്യാരണ്ടിക്കു പുറമെ  ബോണസുംകൂടി ചേർത്താണ്  നൽകുന്നത്. ആ ബോണസ്സാകട്ടെ മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലോ അതിനു തുല്ല്യമോ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എങ്ങിനെ ഒരു ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസി നിക്ഷേപത്തിൽ മാത്രം Money Value കുറയും.? 
 
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്  ഒരു LIC പോളിസിയുടെ മെച്ചൂരിറ്റി ക്ലയിം വിവരങ്ങളാണ് .  എകദേശം 8% റിട്ടേൺ Yearly Compounding  നിരക്കിൽ LIC ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഇൻക ടാക്സ് ഫ്രീയായി..! മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളിലും ഇതേ പലിശയോ ഇതിലും താഴ്ന്ന പലിശയോ അല്ലേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.? മത്രമല്ല ദീർല കാലം അതു ലഭിയ്ക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തേയ്ക്കു മാത്രം! PF ൽ കഴിഞ്ഞ  ജനുവരി മുതൽ 7.6 % , പോസ്റ്റാഫീസ് RD യിൽ 5.8% മാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക്.ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് FD 4.25മുതൽ 5.6 % വരെയും സേവിങ്‌സ് ബാങ്ക് അക്കോണ്ടിൽ 2.5 ശതമാനവും ആണ് ഇപ്പോൾ  നിരക്ക്. ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പലതിനും പലിശക്കടക്കം ഇൻകംടാക്സ് നൽകണം . അപ്പോൾ 8% ടാക്സ് ഫ്രീയായി ലഭിക്കുന്ന LIC മാത്രമെങ്ങനെ നഷ്ടമാകും ? LIC നിക്ഷേപത്തിൽ മാത്രം Money Value കുറയുന്നതെങ്ങനെ ?      ഇപ്പോഴുള്ള LIC നിക്ഷേപങ്ങളിലെ Bonus Rate മേൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിലും കൂടുതലാണ്.! മാത്രമല്ല  പ്രീമിയം ഇതിലും കുറവും.!  മുഴുവൻ ഇൻഷൂറൻസ് തുകക്കും ബോണസ്സിനും റിസർവ് ബാങ്കിലെ  നോട്ടിന് സമാനമായ കേന്ദ്രഗവണ്മെണ്ടിൻറെ Sovereign  ഗ്യാരണ്ടിയും ഉണ്ടെന്നറിയുക ! കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി ബാങ്ക് പലിശ താഴേക്കു താഴേക്കു  വരുമ്പോൾ എൽ .ഐ.സി. നല്കുന്ന ബോണസ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നത് എൽ.ഐ.സി.യുടെ ബോണസ് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.എന്നാൽ ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മേൽ ഒരുലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മാത്രമാണ് DICGC ഗ്യാരണ്ടി പോലും ഉള്ളത്.  പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശക്ക് TDS  നൽകണം എന്നതും ,പല ബാങ്കുകളുടെയും കിട്ടാക്കടം വർദ്ധിച്ചതിനാലുള്ള മൂലധന നഷ്ട്ടം പത്തുലക്ഷം കോടിക്ക് മേലെയാണെന്നും,  നിക്ഷേപ  പലിശ 5.4% ത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നതും ഒപ്പം ഓർക്കുക.
 
ഇൻഷൂറൻസിൻ്റെ മണി വല്യൂ കേവലം നിക്ഷേപ വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല കണക്കാക്കേണ്ടത്.പണം വളരെ ചെറിയ തവണകളായി ഈ കാലാവധികൊണ്ട് അടച്ച് തീർക്കുകയാണ് .ഒറ്റ തവണയായി നിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല . ഒരു early claim വരുമ്പോൾ LIC യിൽ നിന്നും ലഭിയ്ക്കുന്നത് നിക്ഷേപിച്ചതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എത്രയോ  വലിയ  തുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ money value നോക്കാറില്ല .ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് വലിയൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണല്ലോ. മഹാമാരിയും പ്രളയവും രോഗങ്ങളും  അപകടങ്ങളും മൂലം അസ്വസ്ഥജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ലോകം കടന്നു പോവുന്നത്... ഈ  അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും മറ്റൊരു നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ ഇനിയും എത്ര കാലം വേണ്ടിവരും..?ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ,.. ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം  ഇൻഷൂറൻസിലൂടെ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷൂറൻസ് ഏറ്റവും മികച്ച സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ നിക്ഷേപ  പദ്ധതിയാവുന്നത്.
 
ജോലിചെയ്തു ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുവോ, അതെ ജീവിത നിലവാരം നമ്മുടെ അഭാവത്തിലോ , ജീവിതത്തിൻറെ പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധികളിലോ കുടുബത്തിന് നടത്തികൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി  സ്വന്തം ജീവിതം സാക്ഷി നിർത്തി ഇടുന്ന കരാറാണ് എൽ. ഐ. സി. പോളിസികൾ..! അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ നല്ല ലൈഫ്  ഇൻഷൂറൻസ് പോളിസിയും സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് നൽകാവുന്ന അമൂല്യമായ സ്നേഹോപഹാരം കൂടിയാണ്..!
........ചിന്തിക്കൂ ....

For More Details - +91 94478 06940

Add comment

Comment policy: കമന്റുകൾ ഇഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ ആകാം. മംഗ്ലീഷ് കമന്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. കമന്റുകൾ അത് എഴുതുന്നവരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്, ഐപത്രത്തിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Click here to type Malayalam

Security code
Refresh

{sfx ...}#0 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(786):
     sfxModelPicasa->refreshToken()
#1 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(854):
     sfxModel->getToken()
#2 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(527):
     sfxModel->getItem(Array, 1, Object(stdClass))
#3 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(680):
     sfxController->browseArticle('{sfx api='picas...', Object(stdClass))
#4 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(214):
     sfxController->display('{sfx api='picas...')
#5 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(542):
     plgContentSlideshowfx->treatContent(Object(stdClass))
#6 [internal function]: plgContentSlideshowfx->onSlideshowFxCall(Object(stdClass), Object(JRegistry))
#7 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/event.php(71):
     call_user_func_array(Array, Array)
#8 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/dispatcher.php(161):
     JEvent->update(Array)
#9 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(109):
     JDispatcher->trigger('onSlideshowFxCa...', Array)
#10 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(68):
     sfxHelper::call(Object(JRegistry))
#11 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/modules/mod_slideshowfx/mod_slideshowfx.php(91):
     sfxHelper::render(Object(JRegistry))
#12 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/module/helper.php(173):
     include('/var/www/vhosts...')
#13 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php(107):
     JModuleHelper::renderModule(Object(stdClass), Array)
#14 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php(39):
     JDocumentRendererModule->render(Object(stdClass), Array, NULL)
#15 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(371):
     JDocumentRendererModules->render('absolute', Array, NULL)
#16 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(652):
     JDocumentHTML->getBuffer('modules', 'absolute', Array)
#17 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(433):
     JDocumentHTML->_renderTemplate()
#18 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/includes/application.php(268):
     JDocumentHTML->render(false, Array)
#19 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/index.php(48):
     JSite->render()
#20 {main}