അറിയിപ്പ്
  • SlideshowFx Plugin: Refresh token failed
    (invalid_grant)

മൂന്നാറില്‍ വ്യാജനോട്ടുകള്‍ സുലഭം; വഞ്ചിതരാകുന്നത്‌ സാധാരണക്കാര്‍

മൂന്നാര്‍: മേഖലയില്‍ കള്ളനോട്ടുകള്‍ വ്യാപകമാകുമ്പോഴും ഇവയുടെ വിനിയോഗം തടയാന്‍ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തത്‌ ജനങ്ങളെ വലയ്‌ക്കുന്നു. മുന്‍ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്‌ പത്തിന്റെയും അന്‍പതിന്റെയും വ്യാജ നോട്ടുകളാണ്‌ ഇത്തവണ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നത്‌. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികളെത്തുന്ന മാട്ടുപ്പെട്ടി, എക്കോപോയിന്റ്‌ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്‌ ഇത്തരം നോട്ടുകളുടെ വിറ്റഴിക്കല്‍ വ്യാപകമാണ്‌. നോട്ടിന്റെ ത്രെഡിനു കനം കുറവും നോട്ട്‌ ഇറക്കിയ വര്‍ഷം രേഖപ്പെടുത്താത്തതുമായ പത്തിന്റെ കറന്‍സികളാണ്‌ ഏറ്റവുമധികം പ്രചരിക്കുന്നത്‌. അശോകസ്‌തംഭത്തിന്‌ സമീപത്തായുള്ള പ്രത്യേക അടയാളവും ഇതില്‍ രണ്ടിടത്ത്‌ പത്ത്‌ എന്ന്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഖ്യയും ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം നോട്ടുകള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ പ്രയാസമാണ്‌. ഒറിജിലിനെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള പേപ്പറുകളിലാണ്‌ ഇവ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. പത്തിന്റെയും അന്‍പതിന്റെയും നോട്ടുകളായതിനാല്‍ വ്യാപാരികളും ഇടപാടുകാരും പെട്ടെന്ന്‌ സംശയിക്കില്ല. ഇത്‌ നോട്ടുകളുടെ ഇടപാട്‌ വേഗത്തില്‍ നടത്താന്‍ കഴിയുന്നതും തട്ടിപ്പുകാര്‍ക്ക്‌ സഹായകമാകുന്നു 

Add comment

Comment policy: കമന്റുകൾ ഇഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ ആകാം. മംഗ്ലീഷ് കമന്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. കമന്റുകൾ അത് എഴുതുന്നവരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്, ഐപത്രത്തിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Click here to type Malayalam

Security code
Refresh

{sfx ...}#0 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(786):
     sfxModelPicasa->refreshToken()
#1 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(854):
     sfxModel->getToken()
#2 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(527):
     sfxModel->getItem(Array, 1, Object(stdClass))
#3 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(680):
     sfxController->browseArticle('{sfx api='picas...', Object(stdClass))
#4 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(214):
     sfxController->display('{sfx api='picas...')
#5 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(542):
     plgContentSlideshowfx->treatContent(Object(stdClass))
#6 [internal function]: plgContentSlideshowfx->onSlideshowFxCall(Object(stdClass), Object(JRegistry))
#7 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/event.php(71):
     call_user_func_array(Array, Array)
#8 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/dispatcher.php(161):
     JEvent->update(Array)
#9 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(109):
     JDispatcher->trigger('onSlideshowFxCa...', Array)
#10 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(68):
     sfxHelper::call(Object(JRegistry))
#11 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/modules/mod_slideshowfx/mod_slideshowfx.php(91):
     sfxHelper::render(Object(JRegistry))
#12 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/module/helper.php(173):
     include('/var/www/vhosts...')
#13 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php(107):
     JModuleHelper::renderModule(Object(stdClass), Array)
#14 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php(39):
     JDocumentRendererModule->render(Object(stdClass), Array, NULL)
#15 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(371):
     JDocumentRendererModules->render('absolute', Array, NULL)
#16 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(652):
     JDocumentHTML->getBuffer('modules', 'absolute', Array)
#17 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(433):
     JDocumentHTML->_renderTemplate()
#18 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/includes/application.php(268):
     JDocumentHTML->render(false, Array)
#19 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/index.php(48):
     JSite->render()
#20 {main}