അറിയിപ്പ്
  • SlideshowFx Plugin: Refresh token failed
    (invalid_grant)

പ്ളാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തും

പത്ത് രൂപയുടെ നൂറു കോടി പ്ളാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളാണ് കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ ഈവർഷം മദ്ധ്യത്തോടെ പത്ത് രൂപയുടെ പ്ളാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. കൊച്ചി, ഭുവനേശ്വർ, ജയ്‌പൂർ, മൈസൂർ, ഷിംല എന്നീ നഗരങ്ങളിലായി മൊത്തം പത്ത് രൂപയുടെ നൂറു കോടി പ്ളാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. ഭൂമിശാസ്‌ത്രപരവും കാലാവസ്ഥാ വൈവിദ്ധ്യവും പരിഗണിച്ചാണ് ഈ നഗരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ധനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ദീർഘകാല ആയുസും പകർപ്പെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നതുമാണ് പ്ളാസ്റ്റിക് നോട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത. വ്യാജനോട്ടുകളുടെ പ്രചാരണം തടയാൻ പ്ളാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. വ്യാജ നോട്ടുകളുടെ പ്രചാരണവും നിർമ്മാണവും തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈവർഷം മാർച്ച് 31നകം 2005ന് മുന്പ് അച്ചടിച്ച കറൻസി നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പുറമേയാണ് പ്ളാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചത്. നിലവിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള പേപ്പർ നോട്ടുകളിൽ 20 ശതമാനവും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗ ശൂന്യമാകുന്നു എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പ്ളാസ്റ്റിക് നോട്ടുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകില്ലെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Add comment

Comment policy: കമന്റുകൾ ഇഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ ആകാം. മംഗ്ലീഷ് കമന്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. കമന്റുകൾ അത് എഴുതുന്നവരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്, ഐപത്രത്തിന്റെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Click here to type Malayalam

Security code
Refresh

{sfx ...}#0 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(786):
     sfxModelPicasa->refreshToken()
#1 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/models/model.php(854):
     sfxModel->getToken()
#2 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(527):
     sfxModel->getItem(Array, 1, Object(stdClass))
#3 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/controller.php(680):
     sfxController->browseArticle('{sfx api='picas...', Object(stdClass))
#4 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(214):
     sfxController->display('{sfx api='picas...')
#5 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/slideshowfx.php(542):
     plgContentSlideshowfx->treatContent(Object(stdClass))
#6 [internal function]: plgContentSlideshowfx->onSlideshowFxCall(Object(stdClass), Object(JRegistry))
#7 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/event.php(71):
     call_user_func_array(Array, Array)
#8 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/event/dispatcher.php(161):
     JEvent->update(Array)
#9 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(109):
     JDispatcher->trigger('onSlideshowFxCa...', Array)
#10 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/plugins/content/slideshowfx/helpers/helper.php(68):
     sfxHelper::call(Object(JRegistry))
#11 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/modules/mod_slideshowfx/mod_slideshowfx.php(91):
     sfxHelper::render(Object(JRegistry))
#12 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/application/module/helper.php(173):
     include('/var/www/vhosts...')
#13 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/module.php(107):
     JModuleHelper::renderModule(Object(stdClass), Array)
#14 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/renderer/modules.php(39):
     JDocumentRendererModule->render(Object(stdClass), Array, NULL)
#15 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(371):
     JDocumentRendererModules->render('absolute', Array, NULL)
#16 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(652):
     JDocumentHTML->getBuffer('modules', 'absolute', Array)
#17 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/libraries/joomla/document/html/html.php(433):
     JDocumentHTML->_renderTemplate()
#18 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/includes/application.php(268):
     JDocumentHTML->render(false, Array)
#19 /var/www/vhosts/27/327430/webspace/httpdocs/ipathram.com/index.php(48):
     JSite->render()
#20 {main}