ഡബ്ലിൻ: വേൾഡ് മലയാളി കൗണ്‍സിൽ അയർലണ്ട് പ്രോവിന്സിന്റെ ഈ വർഷത്തെ 'നൃത്താഞ്ജലി & കലോത്സവം'-ന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു .

NK2018MainPoster bfbf8

ഡബ്ലിൻ: വേൾഡ് മലയാളി കൗണ്‍സിൽ അയർലണ്ട് പ്രോവിന്സിന്റെ ഈ വർഷത്തെ 'നൃത്താഞ്ജലി & കലോത്സവം'-ന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു .കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവ മാതൃകയിൽ നവംബർ 2,3 (വെള്ളി, ശനി) തീയതികളിലായി ഡബ്ലിനിലെ ഗ്രിഫിത്ത് അവന്യൂ സ്കൂൾ ഹാളിൽ (Scoil Mhuire Boys' National School, Griffith Avenue) നടത്തപെടുന്ന കലാ മാമാങ്കത്തിൽ അയർലൻഡിന് പുറത്തുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ട്.

മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സെപ്തംബര്‍ 25 ന്‌ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ വംശജരായ കുട്ടികൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കുമായി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ. മത്സരാർത്ഥികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അസൗകര്യം പരിഗണിച്ചു, ഈ വർഷം ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത മത്സരങ്ങൾ (ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപുടി,മോഹിനിയാട്ടം ) ഉണ്ടാവില്ല.

സബ്-ജൂനിയർ ( ഏഴ് വയസ് വരെ,2010 നവംബർ 1 -നോ അതിനു ശേഷമോ ജനിച്ചവർ)
സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്
സംഘ നൃത്തം
ഫാൻസി ഡ്രസ്സ്
കളറിംഗ്
ആക്ഷൻ സോങ്
കരോക്കെ
ഗാനാലാപനം ( Karaoke song)
കഥ പറച്ചിൽ (Story telling )
കീബോർഡ് ( Instrument - Keyboard)

ജൂനിയർ ( ഏഴ് മുതൽ 11 വയസ് വരെ.2006 നവംബർ 1-നും 2010 ഒക്ടോബർ 31 -നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ) സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്
നാടോടി നൃത്തം
സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് (ഗ്രൂപ്പ്)
കളറിംഗ്
പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്
ഫാൻസി ഡ്രസ്സ്
പ്രസംഗം (ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം )
കവിതാലാപനം
കരോക്കെ ഗാനാലാപനം ( Karaoke song)
കീബോർഡ് ( Instrument - Keyboard)
മോണോ ആക്ട്
സംഘ ഗാനം
ദേശീയ ഗാനം (ഗ്രൂപ്പ്)


സീനിയർ ( 11 മുതൽ 18 വയസ് വരെ.1999 നവംബർ 1-നും 2006 ഒക്ടോബർ 31 -നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ) സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്
നാടോടി നൃത്തം
സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് (ഗ്രൂപ്പ്)
വാട്ടർ കളർ
പെയിന്റിംഗ്
പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്
ഫാൻസി ഡ്രസ്സ്
പ്രസംഗം (ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം )
കവിതാലാപനം
കരോക്കെ ഗാനാലാപനം ( Karaoke song)
കീബോർഡ് ( Instrument - Keyboard)
മോണോ ആക്ട്
സംഘ ഗാനം
ദേശീയ ഗാനം (ഗ്രൂപ്പ്)

മത്സരങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ, നിയമങ്ങൾ, മുൻവർഷങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നൃത്താഞ്ജലി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. www.nrithanjali.com

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :

King Kumar Vijayarajan - 0872365378
Bijoy Joseph - 0876135856
Sajesh Sudarsanan - 0833715000
Serin Philip - 0879646100