"മലയാളം" സംഘടന ഷോർട്ട് ഫിലിം മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

mal short film fest 8482f


അയർലണ്ടിലെ പ്രശസ്ത കലാ - സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ "മലയാളം" അയർലണ്ടിലെ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി ഷോർട് ഫിലിം മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു .പരിഗണനയ്ക്കായി എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ "മലയാളം" ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ജൂറി പാനൽ കണ്ടുവിജയികളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്

.നല്ല ഷോർട് ഫിലിം ,നല്ല നടി, നല്ല നടൻ, നല്ല സംവിധായകൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും വിജയികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് .വിജയികൾക്ക് "മലയാളം"പ്രത്യേകമായി രൂപകല്പന ചെയ്ത ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും മറ്റു സമ്മാനങ്ങളും നൽകുന്നതാണ് .ഒക്ടോബര് 19 നു വിദ്യാരംഭത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വച്ച് തെരെഞ്ഞെടുക്കപെടുന്ന ഷോർട് ഫിലിമുകൾ പ്രദർശിപ്പി ക്കുകയുംസമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും .

അയർലണ്ടിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സംഘടന കുട്ടികളിലെ ഇത്തരം കലാവാസനകളെ പ്രിത്സാഹിപ്പിക്കുവാ നായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് . മത്സര നിബദ്ധനകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. പ്രായപരിധി 25 വയസ്സ് (2018 ജനുവരി 1 നു 25 വയസ്സ് തികയുകയോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഫിലിമിന്റെ ഭാഗമാകാം )

2 .എഡിറ്റിങ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളിലും മേല്പറഞ്ഞ പ്രായപരിധി ബാധകമാണ്

3. സമയദൈർഘ്യം 10 മിനിറ്റ് ( ടൈറ്റിലുകളും ക്രെഡിറ്റും ഉൾപ്പെടെ )

4. കഥക്കുവേണ്ടി മറ്റു എഴുത്തുകാരുടെ കഥകളോ നോ വലുകളോ അടിസ്ത്ഥാനമാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ സിനിമയായി മുൻപ് നിര്മിച്ചിട്ടുള്ളതാവാൻ പാടില്ല

5. കഥയ്ക്ക് അനിവാര്യമെന്ന് തോന്നുന്നെകിൽ മാത്രം അയർലണ്ടിലെ മലയാളികളല്ലാത്തവരെ കഥാപാത്രങ്ങളായി ഉൾ പെടുത്താവുന്നതാണ്

6. മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ആകാവുന്നതാണ് ,പക്ഷെ രണ്ടിലും ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിൽ നിർബ ന്ധമാണ്

7.പകർപ്പാവകാശം നൽകേണ്ടതാണ്

8. വിജയികളെ പ്രഖ്യാ പിക്കുന്ന ഒക്ടോബര് 19 നു മുൻപായി ഈ ഷോർട് ഫിലിം മാധ്യമങ്ങളിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല

9.PAL (ഫേസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ലൈൻ )ഫോർ മാ റ്റിലായിരിക്കണം സിനിമ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് മിനിമം റെസല്യൂഷൻ 1080 pixel ആയിരിക്കണം

10.ഐറിഷ് സെൻസെ ർഷിപ് ബോർഡ് നിയമപ്രകാരം G കാറ്റഗറി ആയിരിക്കണം

11. കാരണങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്താതെ തന്നെ സിനിമ നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം സെലെക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും

12. മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഏതു കാമറയും നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം

13. പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആഗസ്ത് ഒന്നിന് മുൻപായി 30 യൂറോ ഫീസ് അടച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം

14. ഷോർട് ഫിലിം സംഘാടകർക്കു ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്തംബര് 20 ആയി രിക്കും .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെയുള്ള നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപെടുക

ബേസിൽ സ്കറിയ 087 743 6038
വിനോദ് കോശി 087 951 9524
അജിത് കേശവൻ 087 6565 449
എൽദോ ജോൺ 089 412 6421
വിജയാനന്ദ് എസ്‌ 087 721 1654